Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/6883-12 153063/2021 23.10.2021 U Molde kommune - etablering av søppelhåndteringsanlegg - Øvre veg 12 B - gbnr 24/1236 - fråsegn til søknad om dispensasjon fra kommuneplan og byggegrense mot veg - ferdigattest - tilbakemelding Molde kommune m.fl. Anders Smith-Øvland Bestill
2020/6883-11 135070/2021 04.10.2021 I Molde kommune - etablering av søppelhåndteringsanlegg - Øvre veg 12 B - gbnr 24/1236 - dispensasjon fra kommuneplan og byggegrense mot veg Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/6883-12 132348/2021 27.09.2021 X Bestilling: Surnadal kommune - fv 6145 - fv 6146 - fv 6148 - Forkjørsregulering - Haster Jo Rønning Langli Erna Varhaugvik Bestill 12 vedlegg
2021/6883-11 131939/2021 27.09.2021 I Surnadal kommune - skiltvedtak TMF -017-2021 Forkjørsregulering av fv 6145 Statens vegvesen Erna Varhaugvik Bestill 2 vedlegg
2021/6883-10 131938/2021 27.09.2021 I Surnadal kommune - skiltvedtak TMF - 017-2021 Forkjørsregulering av fv 6145 Statens vegvesen Erna Varhaugvik Bestill 2 vedlegg
2021/6883-9 120934/2021 01.09.2021 I Kopi: Surnadal kommune - fv 6145 Todalsøra - Forkjørsregulering Statens vegvesen Erna Varhaugvik Bestill 1 vedlegg
2021/6883-8 71981/2021 04.06.2021 U Surnadal kommune - fv 6145 Todalsøra - Forkjørsregulering Statens vegvesen Erna Varhaugvik Bestill 1 vedlegg
2021/6883-7 70586/2021 01.06.2021 X Bestilling fv. 6160 og fv. 6162 - Skiltfornying og forkjørsregulering - Bøfjorden i Surnadal kommune Jo Rønning Langli Erna Varhaugvik Bestill 6 vedlegg
2021/6883-6 70585/2021 01.06.2021 X Bestilling fv. 6150 Nordsida - Skiltfornying og forkjørsregulering - Surnadal kommune Jo Rønning Langli Erna Varhaugvik Bestill 7 vedlegg
2021/6883-5 70524/2021 01.06.2021 X Bestilling fv. 6154 Surnadalsøra/Torvikvegen - Skiltfornying og forkjørsregulering - Surnadal kommune Jo Rønning Langli Erna Varhaugvik Bestill 5 vedlegg
2021/6883-4 70419/2021 01.06.2021 X Bestilling fv. 6144 Stangvikvegen - Skiltfornying og forkjørsregulering - Surnadal kommune Jo Rønning Langli Erna Varhaugvik Bestill 6 vedlegg
2021/6883-3 70327/2021 01.06.2021 X Bestilling fv. 6158 Bøverdalsvegen - Skiltfornying og forkjørsregulering Jo Rønning Langli Erna Varhaugvik Bestill 5 vedlegg

← postjournal