Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/6810-74 98151/2021 01.07.2021 I Oppsummering Storlihytta Per Einar Langseth Christ Allan Sylthe Bestill
2017/6810-73 98150/2021 01.07.2021 I Storlihytta -Utdrag fra restaureringsprotokoll Romsdalsmuseet - Håkon Tofte Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2017/6810-72 96689/2021 08.07.2021 I Byggemøte nr 2 - Gamle Storlihytta - referat med vedlegg Per Einar Langseth Christ Allan Sylthe Bestill 7 vedlegg
2018/6810-17 83239/2021 30.06.2021 I kursbevis Brisk - Roselle Mahilum Datuin Linn Helen Falk Bestill 1 vedlegg
2017/6810-71 74320/2021 11.06.2021 I Bilder Storlihytta Christ Allan Sylthe Christ Allan Sylthe Bestill 3 vedlegg
2017/6810-70 74314/2021 11.06.2021 I Bilder Storlihytta Christ Allan Sylthe Christ Allan Sylthe Bestill 3 vedlegg
2017/6810-69 73590/2021 09.06.2021 I Gamle Storlihytta, Fargesetting Romsdalsmuseet - Håkon Tofte Christ Allan Sylthe Bestill
2017/6810-68 72884/2021 08.06.2021 I Farger Storlihytta, undersøkt av Håkon Tofte, Romsdalsmuseet Romsdalsmuseet Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2017/6810-67 72110/2021 04.06.2021 I Gamle Storlihytta Per Einar Langseth Christ Allan Sylthe Bestill 6 vedlegg
2017/6810-66 66589/2021 20.05.2021 I Molde kommune - ombygging og utvidelse av Storlihytta - gbnr 24/33 Moldemarka - dispensasjon fra kommuneplan - melding om vedtak Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 17 vedlegg
2017/6810-65 22874/2021 01.03.2021 U Molde kommune - ombygging og utvidelse av Storlihytta - gbnr 24/33 Moldemarka - dispensasjon fra kommuneplan ARKITEKTENE BBW AS Johnny Loen Bestill
2017/6810-64 21326/2021 24.02.2021 I Molde kommune - ombygging og utvidelse av Storlihytta - gbnr 24/33 Moldemarka - dispensasjon fra kommuneplan ARKITEKTENE BBW AS Johnny Loen Bestill
2017/6810-62 11873/2021 05.02.2021 I Fargerapport Storlihytta Kunstambulanse Christ Allan Sylthe Bestill
2017/6810-63 11746/2021 17.02.2021 U Molde kommune - ombygging og utviding av Storlihytta - gbnr 24/33 Moldemarka - dispensasjon frå kommuneplan - vurdering av revidert situasjonsplan Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2017/6810-61 11006/2021 03.02.2021 I Molde kommune - ombygging og utvidelse av Storlihytta - gbnr 24/33 Moldemarka - dispensasjon fra kommuneplan - oppdatert situasjonsplan Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 2 vedlegg
2017/6810-59 146362/2020 16.11.2020 U Storlihytta Per Einar Langseth Christ Allan Sylthe Bestill
2017/6810-57 146360/2020 16.11.2020 U Storlihytta mønepynt Per Einar Langseth Christ Allan Sylthe Bestill
2017/6810-53 124284/2020 25.09.2020 U Molde kommune - utfylling og planering av terreng rundt Storlihytta - gbnr 24/33 Moldemarka - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2017/6810-43 107469/2020 19.08.2020 U Storlihytta - samtykke til opparbeiding av uteareal - gbnr 24/33 Moldemarka - dispensasjon fra kommuneplan ARKITEKTENE BBW AS Christ Allan Sylthe Bestill
2018/6810-16 56350/2020 12.05.2020 U Svar på søknad om godkjenning av ny fagleg leiar BRISK KOMPETANSESENTER AS Stine Waske Bestill

← postjournal