Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/675-40 136965/2021 11.10.2021 I Vestnes kommune - vedtak - detaljregulering - reguleringsplan for Vikebukt sentrum - bustader, veg og parkering for område ved kyrkja gbnr 36/4 og gamle ferjekaianlegget Vestnes kommune Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2017/675-38 76978/2021 16.06.2021 I Kopi: Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Vikebukt sentrum - bustader, veg og parkering for område ved kyrkja gbnr 36/4 og gamle ferjekaianlegget STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2017/675-39 74959/2021 16.07.2021 U Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Vikebukt sentrum - fråsegn ved avgrensa ettersyn Vestnes kommune Johnny Loen Bestill
2017/675-37 74411/2021 11.06.2021 I Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Vikebukt sentrum - bustader, veg og parkering for område ved kyrkja gbnr 36/4 og gamle ferjekaianlegget - avgrensa offentleg etersyn Vestnes kommune Johnny Loen Bestill 5 vedlegg
2017/675-36 72831/2021 07.06.2021 I Vestnes kommune Vikebukt - id 263366 - budsjett og prosjektplan NTNU Vitenskapsmuseet Kristoffer Dahle Bestill 2 vedlegg
2017/675-34 71257/2021 01.06.2021 I Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Vikebukt sentrum - bustader, veg og parkering for område ved kyrkja gbnr 36/4 og gamle ferjekaianlegget NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Kristoffer Dahle Bestill 1 vedlegg
2017/675-33 60120/2021 03.05.2021 U Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Vikebukt sentrum - bustader, veg og parkering for område ved kyrkja gbnr 36/4 og gamle ferjekaianlegget - anmoding om uttale Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kristoffer Dahle Bestill 5 vedlegg
2017/675-35 58338/2021 04.06.2021 U Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Vikebukt sentrum - fråsegn ved avgrensa ettersyn - løyve til inngrep i kulturminne med vilkår Vestnes kommune Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2017/675-32 57836/2021 27.04.2021 I Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Vikebukt sentrum - bustader, veg og parkering for område ved kyrkja gbnr 36/4 og gamle ferjekaianlegget - avgrensa høyring Vestnes kommune Johnny Loen Bestill 4 vedlegg
2017/675-31 57722/2021 27.04.2021 I Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Vikebukt sentrum Vestnes kommune Johnny Loen Bestill 4 vedlegg

← postjournal