Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/6712-13 95884/2021 07.07.2021 I Oversendingsbrev etter offentleg ettersyn - Søknad om akvakultur av matfisk av torsk på lokalitet ved Alida Volda kommune Rebekka Varne Bestill 8 vedlegg
2021/6712-12 81169/2021 24.06.2021 I Sunnmøre Torsk AS 925795550 – Merknad til utredning av søknad om akvakultur av matfisk av torsk på ny lokalitet Alida – Volda kommune Fiskeridirektoratet Rebekka Varne Bestill
2021/6712-11 78423/2021 21.06.2021 I Sunnmøre Torsk AS - akvakultur i flytende eller landbasert anlegg - lokalitet Alida - Volda kommune Volda kommune Rebekka Varne Bestill
2021/6712-10 77870/2021 18.06.2021 U Sunnmøre Torsk AS org. nr. 925795550 - Akvakultursøknad for torsk på nu lokalitet i Alida kommune - oversending av tilleggsutgreiing Statsforvaltaren i Møre og Romsdal m.fl. Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2021/6712-9 77846/2021 18.06.2021 U Sunnmøre Torsk AS org. nr. 925795550 - Akvakultursøknad for torsk ny lokalitet Alida i Volda kommune - krav om utgreiing av skredfare for flåten SUNNMØRE TORSK AS Rebekka Varne Bestill
2021/6712-8 70270/2021 01.06.2021 I Akvakulturflåte som ligg i aktsomhetsområde for skred - ny lokalitet Alida i Volda kommune Statsforvalteren Rebekka Varne Bestill
2021/6712-7 69491/2021 28.05.2021 I Akvakulturflåte som ligg i aktsomhetsområde for skred - ny lokalitet Alida i Volda kommune Norges vassdrags- og energidirektorat Rebekka Varne Bestill
2021/6712-5 68123/2021 26.05.2021 I Sunnmøre Torsk AS - søknader Lammeneset og Alida - vurdering gytefelt mv. Steigenlive Rebekka Varne Bestill 2 vedlegg
2021/6712-6 67685/2021 25.05.2021 U Sunnmøre Torsk AS org. nr. 925 795 550 - Søknad om akvakultur av matfisk torsk på ny lokalitet Alida i Volda kommune Mattilsynet m.fl. Rebekka Varne Bestill 17 vedlegg
2021/6712-4 67684/2021 19.05.2021 I Sunnmøre Torsk AS - søknader Lammeneset og Alida - vurdering gytefelt mv. Steigenlive Rebekka Varne Bestill
2021/6712-3 67683/2021 25.05.2021 I Sunnmøre Torsk AS - søknader Lammeneset og Alida - vurdering gytefelt mv. Steigenlive Rebekka Varne Bestill 4 vedlegg
2021/6712-2 51419/2021 07.04.2021 I Sunnmøre Torsk AS - Komplettering av søknad på Alidia SUNNMØRE TORSK AS Arve Ingolf Slettvåg Bestill 1 vedlegg
2021/6712-1 43790/2021 19.03.2021 I Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg - lokalitet Alida - Volda kommune FISKERIDIREKTORATET Rebekka Varne Bestill 12 vedlegg

← postjournal