Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/6651-5 74546/2021 11.06.2021 I Vedrørende gbnr 14/96 - Sykkylven kommune Geir Brekke Sandra Helen Alnes Bestill
2021/6651-4 66701/2021 19.05.2021 I Sykkylven kommune - gbnr 14/96 Geir Brekke Sandra Helen Alnes Bestill
2021/6651-3 54671/2021 13.04.2021 I Retur av tinglyst dokument - Sykkylven kommune - Fv. 60 - erklæring av eierskap - gbnr 14/96 STATENS KARTVERK Kristin Fostervold Bestill
2021/6651-2 46325/2021 22.03.2021 I Sykkylven kommune - Saken gjelder Egenerklæring - gbnr 14/96 STATENS KARTVERK Kristin Fostervold Bestill
2021/6651-1 43253/2021 18.03.2021 U Fv 60, erklæring av eierskap for gnr 14 bnr 96 i Sykkylven kommune STATENS KARTVERK Kristin Fostervold Bestill

← postjournal