Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/6554-17 153552/2021 25.10.2021 I Avslag på søknad om tillatelse etter forurensningsloven til Sunnmøre Torsk for lokalitet Lammeneset i Sande kommune. Vedtak om gebyr for saksbehandling. STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Rebekka Varne Bestill 2 vedlegg
2021/6554-16 134955/2021 04.10.2021 I Kopi: Sunnmøre Torsk AS - akvakultur i flytende eller landbasert anlegg for torsk - ny lokalitet Lammeneset i Sande kommune STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Rebekka Varne Bestill
2021/6554-15 132925/2021 28.09.2021 I Løyve - Sunnmøre Torsk AS - Søknad om etablering av akvakulturanlegg for torsk - Lokalitet Lammeneset - Sande kommune - Møre og Romsdal fylke Kystverket Rebekka Varne Bestill 3 vedlegg
2021/6554-14 131556/2021 24.09.2021 U Sunnmøre Torsk AS org. nr. 925795550 - Søknad om akvakulturlokalitet for torsk Lammeneset i Sande kommune - forsinka oversending av kommunal uttale Mattilsynet m.fl. Rebekka Varne Bestill
2021/6554-13 84342/2021 02.07.2021 U Innsyn - Sunnmøre Torsk AS - Søknad om ny akvakulturlokalitet for torsk Lammeneset i Sande kommune - oversending kommunal uttale Vestlandsnytt AS Rebekka Varne Bestill 6 vedlegg
2021/6554-12 83221/2021 30.06.2021 I Vedr. Sunnmøre Torsk AS - Søknad om ny akvakulturlokalitet for torsk Lammeneset i Sande kommune STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM Rebekka Varne Bestill
2021/6554-11 77784/2021 18.06.2021 U Sunnmøre Torsk AS org. nr. 925795550 - Søknad om ny akvakulturlokalitet for torsk Lammeneset i Sande kommune STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM Rebekka Varne Bestill 6 vedlegg
2021/6554-10 77738/2021 18.06.2021 U Sunnmøre Torsk AS org. nr. 925795550 - Søknad om ny akvakulturlokalitet for torsk Lammeneset i Sande kommune - oversending av kommunal uttale Statsforvaltaren i Møre og Romsdal m.fl. Rebekka Varne Bestill 6 vedlegg
2021/6554-9 76075/2021 15.06.2021 I Sunnmøre Torsk - vurdering av risiko ift gytefelt for søknader Alida, Lammeneset og Lausund Steigenlive Rebekka Varne Bestill 3 vedlegg
2021/6554-8 74284/2021 11.06.2021 I Uttale til etablering av akvakulturanlegg ved Lammeneset Sande kommune Rebekka Varne Bestill 4 vedlegg

← postjournal