Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2014/6546-12 152950/2021 22.10.2021 U Svar på brev av 29.09.2021 vedrørende Karrieredagene 2021 ADVOKATFIRMAET JUDICIA DA Trond Hammond Hanson Bestill
2014/6546-11 133614/2021 29.09.2021 I Vedrørende begjæring om innsyn og begrunnelse av enkeltvedtak - Karrieredagene 2021 ADVOKATFIRMAET JUDICIA DA Trond Hammond Hanson Bestill 1 vedlegg
2014/6546-10 128361/2021 16.09.2021 U Svar på begjæring om innsyn og begrunnelse - Akademiet Ålesund ADVOKATFIRMAET JUDICIA DA Trond Hammond Hanson Bestill
2014/6546-9 122405/2021 03.09.2021 I Begjæring om innsyn og begrunnelse - Møre og Romsdal fylkeskommune - Akademiet Ålesund ADVOKATFIRMAET JUDICIA DA Trond Hammond Hanson Bestill 1 vedlegg
2014/6546-8 72707/2021 08.06.2021 U Karrieredagane 2021 for elevar på 10. trinn Fleire mottakarar Rose Mari Skarset Bestill

← postjournal