Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/6542-123 137411/2021 04.04.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off 12 vedlegg
2021/6542-118 67352/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-117 67351/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-116 67350/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-115 67349/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-114 67348/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-113 67347/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-112 67346/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-111 67345/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-110 67344/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-109 67343/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-108 67342/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-107 67341/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-106 67340/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-105 67339/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-104 67338/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-103 67337/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-102 67336/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-101 67335/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-100 67334/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-99 67333/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-98 67332/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-97 67331/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-96 67330/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-95 67329/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-94 67328/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-93 67327/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-92 67326/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-91 67325/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-90 67324/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-89 67323/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-88 67322/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-87 67321/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-86 67320/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-85 67319/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-84 67318/2021 21.05.2021 U Avslag ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-119 67317/2021 15.03.2021 X Utvidet søkerliste Kontrollingeniør vegprosjekt Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-120 67316/2021 15.03.2021 X Offentlig søkerliste Kontrollingeniør vegprosjekt Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-83 62871/2021 07.05.2021 U Arbeidsavtale ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-82 62870/2021 07.05.2021 U Tilbud ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-81 59282/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-80 59281/2021 05.04.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/6542-79 59280/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-78 59279/2021 05.04.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-77 59278/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-76 59277/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-75 59276/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-74 59275/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-73 59274/2021 05.04.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2021/6542-72 59272/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-71 59271/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-70 59270/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-69 59269/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-68 59268/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-67 59267/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-66 59266/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-65 59265/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-64 59264/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-63 59263/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-62 59262/2021 05.04.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off 7 vedlegg
2021/6542-61 59261/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-60 59260/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-59 59259/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-58 59258/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-57 59257/2021 05.04.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-56 59256/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-55 59254/2021 05.04.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off 12 vedlegg
2021/6542-54 59253/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-53 59252/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-52 59251/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-51 59250/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-50 59249/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-49 59248/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-48 59247/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-47 59246/2021 05.04.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/6542-46 59245/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-45 59244/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-44 59243/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-43 59242/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-42 59241/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-41 59240/2021 05.04.2021 I Søknad ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/6542-40 59239/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-39 59238/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-38 59237/2021 15.04.2021 U Bekreftelse ***** Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-121 59236/2021 15.03.2021 X Utvidet søkerliste Kontrollingeniør vegprosjekt Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-122 59235/2021 15.03.2021 X Offentlig søkerliste Kontrollingeniør vegprosjekt Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off
2021/6542-36 42216/2021 15.03.2021 X Stillingsutlysning Kontrollingeniør vegprosjekt Preben Geir Irvung Paragraph Unntatt off

← postjournal