Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/6414-6 137242/2021 11.10.2021 I Molde kommune - vedtak - riving av enebolig og oppføring av seks naust - gbnr 23/44 - Julsundvegen 124 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 18 vedlegg
2021/6414-5 60198/2021 03.05.2021 I Molde kommune - vedtak - riving av enebolig og oppføring av seks naust - gbnr 23/44 - Julsundvegen 124 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 12 vedlegg

← postjournal