Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/6389-17 81835/2021 06.06.2021 I Hofseth Aqua AS - Søknad om dispensasjon - justering av anlegg av hensyn til ferdsel og rasfare - ny lokalitet Bugane Hofseth-Aqua - Svein Flølo Rebekka Varne Bestill 5 vedlegg
2021/6389-16 61765/2021 06.05.2021 I Bugane justerring - liten endring Akerbla Rebekka Varne Bestill
2021/6389-15 61632/2021 06.05.2021 U Hofseth Aqua AS - endring av søknad om ny akvakulturlokalitet på Bugane i Sykkylven kommune Engen, Tormod Hjørungnes Rebekka Varne Bestill
2021/6389-14 61631/2021 05.05.2021 I Hofseth Aqua AS - endring av søknad om ny akvakulturlokalitet på Bugane i Sykkylven kommune Akerbla Rebekka Varne Bestill
2021/6389-13 61349/2021 05.05.2021 U Hofseth Aqua AS - endring av søknad om ny akvakulturlokalitet på Bugane i Sykkylven kommune PostMottak Fylkesmannen m.fl. Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2021/6389-12 61327/2021 05.05.2021 U Akvakultursøknad Hofseth Aqua ny lokalitet Bugane Arild Sunde Rinnan Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2021/6389-11 61296/2021 05.05.2021 I Hofseth Aqua AS - Bugane Hofseth Aqua AS Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2021/6389-10 55474/2021 21.04.2021 U Hofseth Aqua AS org. nr. 828764292 - Søknad om ny akvakulturlokalitet i sjø for laks, aure og regnbogeaure på Bugane i Sykkylven kommune Kystverkets hovedkontor Rebekka Varne Bestill 24 vedlegg
2021/6389-9 55358/2021 21.04.2021 U Akvakultursøknad om ny lokalitet Bugane i Sykkylven kommune - saksbehandling etter akvakulturlova Sykkylven kommune Rebekka Varne Bestill
2021/6389-8 54803/2021 19.04.2021 I Uttalelse til søknad om tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø på ny lokalitet Bugane Fiskeridirektoratet Rebekka Varne Bestill
2021/6389-7 49681/2021 08.04.2021 I Vedr Hofseth Aqua AS - Vurdering av søknad om ny akvakulturlokalitet på Bugane i Sykkylven kommune. Forholdet til marine kultuminne STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM Rebekka Varne Bestill
2021/6389-6 46795/2021 25.03.2021 I Søknad om akvakulturlokalitet ved Bugane i Sykkylven kommune Sykkylven kommune Rebekka Varne Bestill 2 vedlegg
2021/6389-5 45102/2021 23.03.2021 U Hofseth Aqua AS org. nr. 828764292 - Vurdering av søknad om ny akvakulturlokalitet på Bugane i Sykkylven kommune STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM Rebekka Varne Bestill 7 vedlegg
2021/6389-2 44302/2021 19.03.2021 I Søknad Bugane Hofseth Aqua AS Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2021/6389-3 43561/2021 23.03.2021 U Hofseth Aqua AS org. nr. 828764292 - Søknad om ny akvakulturlokalitet i sjø for laks, aure og regnbogeaure på Bugane i Sykkylven kommune Mattilsynet m.fl. Rebekka Varne Bestill 23 vedlegg
2021/6389-1 40154/2021 10.03.2021 I Hofseth Aqua AS - Etablering av akvakultur - lokalitet Bugane - Sykkylven HOFSETH AQUA AS Rebekka Varne Bestill 24 vedlegg

← postjournal