Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/6372-4 63240/2021 10.05.2021 X Diplom - Anleggsmaskinfører Tove Skive Hoel Bestill
2021/6372-3 63236/2021 10.05.2021 U Søknad om godkjenning som lærebedrift - Bygg og anlegg YTTERLI MASKIN Tove Skive Hoel Bestill 1 vedlegg
2021/6372-2 62569/2021 07.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Fride Bae Ola Ivar Eikebø Bestill
2021/6372-1 39623/2021 10.03.2021 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - Bygg og anlegg ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off 2 vedlegg

← postjournal