Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/6359-55 137401/2021 21.02.2021 I Søknad ***** Geir Fjørtoft Paragraph Unntatt off 24 vedlegg
2021/6359-52 40069/2021 20.01.2021 X Utvidet søkerliste Rådgivar økonomi Geir Fjørtoft Paragraph Unntatt off
2021/6359-53 40068/2021 20.01.2021 X Offentlig søkerliste Rådgivar økonomi Geir Fjørtoft Paragraph Unntatt off
2021/6359-54 40067/2021 20.01.2021 X Stillingsutlysning Rådgivar økonomi Geir Fjørtoft Paragraph Unntatt off

← postjournal