Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/6354-120 137406/2021 25.02.2021 I Søknad ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off 38 vedlegg
2021/6354-119 62348/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-118 62347/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-117 62346/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-116 62345/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-115 62344/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-114 62343/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-113 62342/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-112 62341/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-111 62340/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-110 62339/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-109 62338/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-108 62337/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-107 62336/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-106 62335/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-105 62334/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-104 62333/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-103 62332/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-102 62331/2021 06.05.2021 U Arbeidsavtale ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-101 62330/2021 06.05.2021 U Tilbud ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-100 62329/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-99 62328/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-98 62327/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-97 62326/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-96 62325/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-95 62324/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-94 62323/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-93 62322/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-92 62321/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-91 62320/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-90 62319/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-89 62318/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-88 62317/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-87 62316/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-86 62315/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-85 62314/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-84 62313/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-83 62312/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-82 62311/2021 06.05.2021 U Avslag ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-78 55900/2021 21.04.2021 U Trukket ***** Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-79 39927/2021 19.02.2021 X Utvidet søkerliste Konsulent i FRAM Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-80 39926/2021 19.02.2021 X Offentlig søkerliste Konsulent i FRAM Jesper Wiig Paragraph Unntatt off
2021/6354-81 39925/2021 19.02.2021 X Stillingsutlysning Konsulent i FRAM Jesper Wiig Paragraph Unntatt off

← postjournal