Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/6259-7 69975/2021 31.05.2021 U Ny Nerlandsøybru - Reguleringsendring - Oversendelse av plandokument Herøy kommune Anna Myrstad Strand Bestill 13 vedlegg
2021/6259-6 69973/2021 27.05.2021 U Ny Nerlandsøybru - Internt samarbeidsmøte med kommunen 27.05.21 - gjennomgang av plandokumenter - referat ***** Anna Myrstad Strand Paragraph Unntatt off
2021/6259-5 69960/2021 28.05.2021 U Planprosjekt - Ny nerlandsøybru - Merknader til reguleringsendring Odd Ivar Igesund Anna Myrstad Strand Bestill
2021/6259-4 69958/2021 20.05.2021 U Reguleringsendring - ny nerlandsøybru - Svar på henvendelse om oversendelse av planmateriale Odd Ivar Igesund Anna Myrstad Strand Bestill
2021/6259-3 69952/2021 28.05.2021 U Reguleringsendring - ny nerlandsøybru - ber om oversendelse av justert plan Leif Igesund Anna Myrstad Strand Bestill
2021/6259-2 69948/2021 31.05.2021 X Ny Nerlandsøybru - Underskrift på referat Anna Myrstad Strand Bestill 1 vedlegg
2021/6259-1 69947/2021 31.05.2021 X Ny Nerlandsøybru - Underskrift på referat Anna Myrstad Strand Bestill 1 vedlegg

← postjournal