Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/5777-11 153936/2021 26.10.2021 U Vedtak om skoleskyss - 2021 - 2022 (bestilling #81468) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2020/5777-10 153479/2021 25.10.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2022 (bestilling #81468) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off

← postjournal