Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/5612-6 138573/2021 14.10.2021 I Kopi: Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan R-312 Grunden 22 - Bjørnehaugen på Nordlandet gbnr 10/228 Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2020/5612-5 137055/2021 11.10.2021 I Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan R-312 Grunden 22 - Bjørnehaugen på Nordlandet gbnr 10/228 - offentlig ettersyn Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 24 vedlegg

← postjournal