Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/5523-48 82500/2021 29.06.2021 U Stranda kommune - kommuneplanens arealdel - revidert fråsegn Stranda kommune Johnny Loen Bestill
2017/5523-47 75290/2021 15.06.2021 U Stranda kommune - kommuneplanens arealdel 2018-2030 Hotmail - Bjørn Aase Johnny Loen Bestill
2017/5523-45 74094/2021 11.06.2021 U Stranda kommune - kommuneplanen sin arealdel 2018-2030 - vurderingar av attståande motsegner etter møte Stranda kommune Synnøve Valle Bestill
2017/5523-44 68965/2021 27.05.2021 I Møtereferat – motsegner kommuneplanen sin arealdel for Stranda kommune Stranda kommune Synnøve Valle Bestill 2 vedlegg
2017/5523-43 66057/2021 20.05.2021 I Stranda kommune - kommuneplanens arealdel 2018-2030 - fråsegn til avgrensa ettersyn. Hotmail - Bjørn Aase Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2017/5523-41 59945/2021 30.04.2021 I Kopi: Stranda kommune - kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2017/5523-40 59121/2021 30.04.2021 I Kopi: Stranda kommune - kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030 Statens vegvesen Synnøve Valle Bestill
2017/5523-39 54829/2021 19.04.2021 I Kopi: Stranda kommune - kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030 - trekker motsegn NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) Synnøve Valle Bestill
2017/5523-38 54801/2021 19.04.2021 U Stranda kommune - kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030 - søknad om utsett frist for tilbakemelding Stranda kommune Synnøve Valle Bestill
2017/5523-42 54354/2021 03.05.2021 U Stranda kommune - kommuneplanens arealdel 2018-2030 - fråsegn til avgrensa ettersyn Stranda kommune Synnøve Valle Bestill
2017/5523-37 47456/2021 26.03.2021 I Stranda kommune - kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030 Stranda kommune Synnøve Valle Bestill 49 vedlegg
2021/5523-2 37813/2021 04.03.2021 U Ålesund kommune - vedlikehold Ullavegen 292-300 Haramsøy Johan Hendriks Grete Berge Bestill
2021/5523-1 30288/2021 03.03.2021 I Ålesund kommune - vedlikehold Ullavegen 292-300 Haramsøy Johan Hendriks Grete Berge Bestill
2017/5523-35 11189/2021 03.02.2021 I Stranda kommune - kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030 - Spørsmål Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg
2017/5523-36 4711/2021 23.02.2021 U Stranda kommune - kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030 Stranda kommune Synnøve Valle Bestill
2017/5523-28 100235/2020 17.08.2020 U Stranda kommune - kommuneplanens arealdel 2018-2030 - fråsegn til andre gongs offentleg ettersyn Stranda kommune Synnøve Valle Bestill 2 vedlegg
2017/5523-21 139923/2019 20.12.2019 U Stranda kommune - arealdel 2018-2030 - fråsegn til offentleg ettersyn Stranda kommune Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg

← postjournal