Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/5301-96 159545/2021 08.11.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0260 - Anmodning om sluttutbetaling ÅLESUND KOMMUNE Lene Mordal Bestill 3 vedlegg
2021/5301-95 153379/2021 25.10.2021 I VS: Rapport Foreningen Norden Foreningen Norden Sunniva Nerbøvik Bestill 2 vedlegg
2021/5301-94 133596/2021 30.09.2021 U Notat vedr tilskudd Møre og Romsdal Fortidsminneforening Toril Røsand Hilde Hernes Hovland Bestill
2021/5301-93 116207/2021 20.08.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0298 - Anmodning om sluttutbetaling FORTIDSMINNEFORENINGEN, MØRE OG ROMSDAL FYLKESAVDELING Soheyla Roygarhaghro Bestill 8 vedlegg
2021/5301-92 112384/2021 11.08.2021 U Søknad om driftstilskot 2021 - STL Møre og Romsdal SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN MØRE OG ROMSDAL Sunniva Nerbøvik Bestill
2021/5301-91 112054/2021 09.08.2021 I Søknad om driftstilskot 2021 - STL Møre og Romsdal SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN MØRE OG ROMSDAL Sunniva Nerbøvik Bestill 1 vedlegg
2021/5301-90 82677/2021 29.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0309 - Anmodning om sluttutbetaling LPP ÅLESUND OG OMEGN Soheyla Roygarhaghro Bestill 7 vedlegg
2021/5301-89 81110/2021 25.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0247 - Anmodning om sluttutbetaling NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE MIDT-NORGE Soheyla Roygarhaghro Bestill 3 vedlegg
2021/5301-88 76361/2021 08.06.2021 I Årsregnskap 2020 - Nordmøre Historielag NORDMØRE HISTORIELAG Soheyla Roygarhaghro Bestill
2021/5301-87 74595/2021 11.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0240 - Anmodning om sluttutbetaling NORDMØRE HISTORIELAG Soheyla Roygarhaghro Bestill 3 vedlegg

← postjournal