Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/5211-7 74909/2021 14.06.2021 U Gjemnes kommune - fv 6114 - gbnr 52/3 - endelig godkjenning etter veglova av endret avkjørsel Trond Gildestad Ida Sigerseth Bestill
2021/5211-6 73216/2021 08.06.2021 N Gjemnes kommune - sjekkliste - avkjørsel - fv 6114 - gbnr 52/3 - Gjemnesvegen Jørn Gunnar Storli Ida Sigerseth Bestill 2 vedlegg
2021/5211-5 50529/2021 11.04.2021 I Gjemnes kommune - Avkjørsel - fv 6114 - gbnr 52/3 - Gjemnesvegen Trond Gildestad Ida Sigerseth Bestill 1 vedlegg
2021/5211-4 44311/2021 22.03.2021 U Gjemnes kommune - fv 6114 - gbnr 52/3 - tillatelse etter veglova til utvidet bruk av avkjørsel TROND GILDESTAD Lisa Enstad Bestill
2021/5211-3 40901/2021 11.03.2021 I Gjemnes kommune - Avklaringer - Avkjørsel - fv 6114 - gbnr 52/3 - Gjemnesvegen Trond Gildestad Lisa Enstad Bestill 1 vedlegg
2021/5211-2 30030/2021 03.03.2021 U Gjemnes kommune - fv 6114 - gbnr 52/3 - behov for ytterligere opplysninger vedr. søknad om avkjørsel etter veglova Trond Gildestad Ida Sigerseth Bestill
2021/5211-1 18285/2021 19.02.2021 I Gjemnes kommune - Søknad om utvidet bruk av avkjørsel - fv 6114 - gbnr 52/3 - Gjemnesvegen TROND GILDESTAD Lisa Enstad Bestill 2 vedlegg

← postjournal