Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2017/5201-92 72995/2021 08.06.2021 I Vedr. 19-00043-16 - Regnskap 2020 og budsjett 2021 Gjemnes kommune Gjemnes kommune Marita Helene Halvari Bestill
2017/5201-91 72994/2021 08.06.2021 I Vedr. 19-00043-15 - Oppdatering av tiltaksbeskrivelser på forebygging Gjemnes kommune Marita Helene Halvari Bestill
2017/5201-90 72993/2021 08.06.2021 I Vedr. 19-00043-14 - rapportering inkluderende skolehverdag 2020 Gjemnes kommune Marita Helene Halvari Bestill
2017/5201-89 72992/2021 08.06.2021 I Vedr. 19-00043-13 - Justerte tiltak 2020-2021 Gjemnes kommune Marita Helene Halvari Bestill
2017/5201-88 72985/2021 08.06.2021 I Vedr. 19-00043-12 - Rapportering inkluderende skolehverdag 2019 Gjemnes kommune Marita Helene Halvari Bestill
2017/5201-87 72984/2021 08.06.2021 I Vedr. 19-00043-10 - rapportering til helsedirektoratet Gjemnes kommune Marita Helene Halvari Bestill
2017/5201-86 72972/2021 08.06.2021 I Vedr. 19-00043-11 - framdrifts og evalueringsplan Gjemnes kommune Gjemnes kommune Marita Helene Halvari Bestill
2017/5201-85 70101/2021 31.05.2021 I Signert attestasjon - Frå utanforskap til innanforskap MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA Marita Helene Halvari Bestill 1 vedlegg
2017/5201-84 69335/2021 28.05.2021 U Svar på søknad - Alle med i Ulstein. Folkehelseprogrammet Ulstein kommune Marita Helene Halvari Bestill
2017/5201-83 68292/2021 03.11.2020 I Justerte tiltak 2020-2021- Gjemnes Gjemnes Kommune Marita Helene Halvari Bestill 1 vedlegg
2017/5201-82 68064/2021 18.05.2021 I Spørsmål folkehelseprogrammet - Møre og Romsdal Helsedir Marita Helene Halvari Bestill
2017/5201-81 67416/2021 23.04.2021 I Regnskap og budsjett - Gjemnes kommune Gjemnes kommune Marita Helene Halvari Bestill 3 vedlegg
2017/5201-80 64206/2021 12.05.2021 I Økonomirapportering frå Livet&Sånn - folkehelseprosjekt Ålesund kommune Marita Helene Halvari Bestill 3 vedlegg
2017/5201-79 63273/2021 10.05.2021 I Rapportering Folkehelseprogrammet, Vanylven Vanylven kommune Marita Helene Halvari Bestill 3 vedlegg
2017/5201-78 61990/2021 06.05.2021 I Regnskap 2020, budsjett 2021 for prosjektet "Vi ser og vi inkluderer" Rauma kommune Marita Helene Halvari Bestill 3 vedlegg
2017/5201-77 55711/2021 21.04.2021 I Tingvoll regnskap og budsjett Program for folkehelsearbeid 2020 - 2023 Tingvoll kommune Marita Helene Halvari Bestill 4 vedlegg
2017/5201-76 53764/2021 13.04.2021 I Innvilger tilskudd til Frå utenforskap til innanforskap med program for folkehelsearbeid i Møre og Romsdal over statsbudsjettet 2021 kap 714, post 60 sendt fra Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET Marita Helene Halvari Bestill 1 vedlegg
2017/5201-75 22262/2021 26.02.2021 I Søknad - Frå utanforskap til innanforskap med program for folkehelsearbeid i Møre og Romsdal 2019-2024 Ulstein kommune Marita Helene Halvari Bestill 3 vedlegg
2017/5201-74 21403/2021 24.02.2021 I Søknad til Folkehelseprogrammet - Molde kommune Molde kommune Marita Helene Halvari Bestill 4 vedlegg
2017/5201-70 151966/2020 30.11.2020 U Folkehelseprogrammet Rauma vgs: "Vi ser og vi inkluderer" - TRE-metoden Riecke, Lisbet Bang Hjardemaal Marita Helene Halvari Bestill
2017/5201-51 105236/2020 11.08.2020 U 2020 - Tilskot til Livet&Sånn - Program for folkehelsearbeid i kommunene Ålesund kommune Sigri Spjelkavik Bestill
2017/5201-50 105233/2020 11.08.2020 U 2020 - Tilskot til Inkluderende skolehverdag - Program for folkehelsearbeid i kommunene Gjemnes kommune Sigri Spjelkavik Bestill
2020/5201-2 17815/2020 20.02.2020 U Svar på søknad om godkjenning som lærebedrift VALDER AS Stine Waske Bestill 1 vedlegg
2017/5201-26 9068/2020 29.01.2020 U Budsjett og revisorgodkjent regnskap - Frist 1. mai Arild Nordengen m.fl. Sigri Spjelkavik Bestill 3 vedlegg
2017/5201-19 133145/2019 13.11.2019 U Folkehelseprogrammet Anne Hilde Lystad m.fl. Sigri Spjelkavik Bestill 1 vedlegg
2017/5201-18 133144/2019 13.11.2019 U Folkehelseprogrammet Maaike Roorda m.fl. Sigri Spjelkavik Bestill 1 vedlegg

← postjournal