Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/5043-97 99589/2021 16.07.2021 I Rapportering for 3-årig driftstilskudd 2020 ENSEMBLE DALI Hilde Hernes Hovland Bestill 3 vedlegg
2020/5043-96 97648/2021 12.07.2021 U Dokumentasjon Ensemble Dalí Hilde Hernes Hovland Bestill
2020/5043-95 97339/2021 10.07.2021 I Dokumentasjon Ensemble Dalí Hilde Hernes Hovland Bestill 3 vedlegg
2020/5043-94 96866/2021 09.07.2021 U 2020 - Treårig driftstilskot til kulturorganisasjonar - manglende rapportering ENSEMBLE DALI Hilde Hernes Hovland Bestill
2020/5043-93 75020/2021 13.06.2021 I Årsrapport og regnskap 2020 - Seanse Seanse Camilla Wiik Bestill 2 vedlegg
2020/5043-85 127022/2020 30.09.2020 U Angående sluttutbetaling driftstilskudd Skjærgårdstjenesten SUNNMØRE FRILUFTSRÅD Petter Jenset Bestill
2020/5043-83 125936/2020 29.09.2020 U Utbetaling - Møre og Romsdal husflidslag Møre og Romsdal husflidslag Anna Lianes Bestill 1 vedlegg
2020/5043-72 99908/2020 07.07.2020 U Rapportering 2020 Musikk - Jonas Høgseth Hilde Hernes Hovland Bestill
2020/5043-71 99740/2020 07.07.2020 U Rapportering på driftstilskot Norges astma- og allergiforbund Hilde Hernes Hovland Bestill
2020/5043-70 99693/2020 07.07.2020 U Rapportering av drift for søknad om treårig driftstilskot MØRE OG ROMSDAL FOLKEMUSIKKLAG Hilde Hernes Hovland Bestill
2020/5043-24 15602/2020 14.02.2020 U Budsjett 2020 - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune VESTNORSK FILMSENTER AS Maria Haukås Bestill

← postjournal