Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/4994-66 137404/2021 25.02.2021 I Søknad ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off 38 vedlegg
2017/4994-15 141221/2020 05.11.2020 U Oppseiing av garanti - Waldal Taxi Matrix Insurance AS Merete Jeanette Daae Bestill

← postjournal