Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/4993-165 137402/2021 25.02.2021 I Søknad ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off 38 vedlegg
2021/4993-164 63612/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-163 63611/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-162 63610/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-161 63609/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-160 63608/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-159 63607/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-158 63606/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-157 63605/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-156 63604/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-155 63603/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-154 63602/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-153 63601/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-152 63600/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-151 63599/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-150 63598/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-149 63597/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-148 63596/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-147 63595/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-146 63594/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-145 63593/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-144 63592/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-143 63591/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-142 63590/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-141 63589/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-140 63588/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-139 63587/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-138 63586/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-137 63585/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-136 63584/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-135 63583/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-134 63582/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-133 63581/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-132 63580/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-131 63579/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-130 63578/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-129 63577/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-128 63576/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-127 63575/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-126 63574/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-125 63573/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-124 63572/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-123 63571/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-122 63570/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-121 63569/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off
2021/4993-120 63568/2021 10.05.2021 U Avslag ***** Richard Muller Paragraph Unntatt off

← postjournal