Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/4929-3 137985/2021 13.10.2021 U Avslag - søknadsnr 2021-0112 - Må korsets tre slå rot - fortellinga om St Sunniva SCHOLA CANTORUM Lene Mordal Bestill

← postjournal