Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/4872-3 68516/2021 27.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Iiv Solverød Ola Ivar Eikebø Bestill 6 vedlegg
2021/4872-2 46119/2021 25.03.2021 I Godkjenning som lærebedrift ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off
2021/4872-1 13651/2021 11.02.2021 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - Labratoriefaget ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off 3 vedlegg

← postjournal