Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/4841-4 68989/2021 17.05.2021 U Hellesylt Ungdomslag - Førebels svar på søknad om oppsetjing av skilt med opplysningar om badehuset på Hellesylt Asle Ringdal Christ Allan Sylthe Bestill
2021/4841-1 13132/2021 10.02.2021 I Invitasjon til innspillsmøter for strategi for desentralisert og fleksibel fagskoleutdanning og høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Kristoffer B. Jenssen Bestill 2 vedlegg
2020/4841-3 125894/2020 28.09.2020 U Vedr søknad om oppsetting av toalett - Hellesylt Sjøbad gbnr 91/200 Hellesylt Ungdomslag Christ Allan Sylthe Bestill

← postjournal