Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/4805-4 75058/2021 08.06.2021 I Legeerklæring ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/4805-1 12961/2021 03.02.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0018 - Globusrulett Møre og Romsdal VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS Lillian Sæther Bestill 1 vedlegg
2020/4805-3 103524/2020 03.08.2020 U Vedtak tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off

← postjournal