Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/4776-46 137364/2021 24.02.2020 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 32 vedlegg

← postjournal