Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/4632-21 70112/2021 31.05.2021 U Kontrakt - utviklingsverstad Asbjørn Rydland Egil Ovesen Bestill
2021/4632-20 70111/2021 31.05.2021 I Kontrakt - utviklingsverstad Asbjørn Rydland Egil Ovesen Bestill
2021/4632-19 69485/2021 28.05.2021 U Kontrakt - utviklingsverstad Asbjørn Rydland Egil Ovesen Bestill
2021/4632-18 66870/2021 21.05.2021 I Kontrakt - utviklingsverstad Asbjørn Rydland Egil Ovesen Bestill 1 vedlegg
2021/4632-17 63233/2021 10.05.2021 I Kontrakt vedrørende UKM verksted, tegneserie Geir Moen Egil Ovesen Bestill 1 vedlegg
2021/4632-16 43078/2021 01.03.2021 I Avtale om deltagelse på utviklingsverksted for digital kunstproduksjon Pål André Holdahl Egil Ovesen Bestill 1 vedlegg
2021/4632-15 22377/2021 27.02.2021 I Kontrakt - utviklingsverkstad Geir Moen Egil Ovesen Bestill 1 vedlegg
2021/4632-14 21591/2021 15.02.2021 I Signert kontrakt - utviklingsverkstad - Ragnhild Hutchison Ragnhild Hutchison Ragnhild Holsvik Bestill
2021/4632-13 16874/2021 17.02.2021 I Signert kontrakt - Utviklingsverkstad for digital kunsproduksjon Eirik Vaage Egil Ovesen Bestill 4 vedlegg
2021/4632-12 15946/2021 05.02.2021 I Kontrakt - foredrag på utviklingsverkstad for digital kunstproduksjon Hilde Stavnem Børud Egil Ovesen Bestill 1 vedlegg
2021/4632-11 12505/2021 09.02.2021 I Signert kontrakt - utviklingsverkstad Jennie Bringaker Egil Ovesen Bestill 1 vedlegg
2021/4632-10 12365/2021 05.02.2021 I Signert kontrakt - utviklingsverkstad Martin Torvik Langerød Egil Ovesen Bestill 1 vedlegg
2021/4632-9 11678/2021 05.02.2021 U Kontrakt - utviklingsverstad Jennie Bringaker Egil Ovesen Bestill
2021/4632-8 11677/2021 05.02.2021 U Kontrakt - utviklingsverstad Hilde Stavnem Børud Egil Ovesen Bestill
2021/4632-7 11674/2021 05.02.2021 U Kontrakt - utviklingsverstad Pål A. Holdahl Egil Ovesen Bestill
2021/4632-6 11671/2021 05.02.2021 U Kontrakt - utviklingsverstad Ragnhild Hutchison Egil Ovesen Bestill
2021/4632-5 11670/2021 05.02.2021 U Kontrakt - utviklingsverstad Martin Torvik Langerød Egil Ovesen Bestill
2021/4632-4 11669/2021 05.02.2021 U Kontrakt - utviklingsverstad Geir Moen Egil Ovesen Bestill
2021/4632-3 11666/2021 05.02.2021 U Kontrakt - utviklingsverstad Eirik Vaage Egil Ovesen Bestill
2021/4632-2 11659/2021 05.02.2021 U Kontrakt - utviklingsverkstad Asbjørn Rydland Egil Ovesen Bestill
2021/4632-1 11641/2021 05.02.2021 I Program for utviklingsseminar Egil Ovesen Egil Ovesen Bestill
2020/4632-2 39073/2020 16.03.2020 U Volda kommune - Ber om at bil fjernes - fv 40 - Dalsfjordvegen 4230 Anneli Knutsen Eivind Voldsund Bestill

← postjournal