Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2010/4508-53 99055/2021 15.07.2021 I Trollheim sine selskaper - signerte protokoller Trollheim AS Gunn Randi Seime Bestill 3 vedlegg
2010/4508-52 75156/2021 14.06.2021 I Eiermøte og ordinær Generalforsamling 22. juni 2021 Trollheim Gunn Randi Seime Bestill 11 vedlegg
2021/4508-1 22865/2021 24.02.2021 X Historikk - 20.02.2013 - 02.07.2013 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal