Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/4321-38 137418/2021 27.09.2021 I Innvilger tilskudd til Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud over statsbudsjettet 2021 kap 762, post 60 HELSEDIREKTORATET Rigmor Hustad Holen Bestill 1 vedlegg
2021/4321-37 100057/2021 20.07.2021 I Stadfesting av vilkår frå Kristiansund kommune Kristiansund kommune Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2021/4321-36 97374/2021 12.07.2021 I Stadfesting av vilkår Aure kommune Soheyla Roygarhaghro Bestill
2021/4321-35 97340/2021 10.07.2021 I Stadfesting av vilkår Aure kommune Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2021/4321-34 83137/2021 30.06.2021 I Stadfesting - Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod – kap 762, post 60 – Rauma kommune Rauma kommune Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2021/4321-33 82380/2021 11.05.2021 I rapportering Frisklikv Helsedir - Inger Merete Skarpaas Rigmor Hustad Holen Bestill 2 vedlegg
2021/4321-32 82376/2021 28.06.2021 I Stadfesting av vilkår frå Smøla kommune Smøla kommune Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2021/4321-31 81872/2021 28.06.2021 I Stadfesting av vilkår - Hustadvika kommune Hustadvika kommune Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2021/4321-30 81005/2021 25.06.2021 I Stadfesting av vilkår frå Surnadal kommune Surnadal kommune Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg
2021/4321-29 77804/2021 18.06.2021 U 2021–Overføring av tilskot frå 2020- Volda kommune Volda kommune Rigmor Hustad Holen Bestill
2021/4321-28 77730/2021 18.06.2021 U 2021 Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod – kap 762, post 60 – Surnadal kommune Surnadal kommune Rigmor Hustad Holen Bestill
2021/4321-27 77724/2021 18.06.2021 U 2021 Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod – kap 762, post 60 – Smøla kommune Smøla Smøla kommune Rigmor Hustad Holen Bestill
2021/4321-26 77716/2021 18.06.2021 U 2021 Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod – kap 762, post 60 – Rauma kommune Rauma kommune Rigmor Hustad Holen Bestill
2021/4321-25 77714/2021 18.06.2021 U 2021 Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod – kap 762, post 60 – Kristiansund kommune Kristiansund kommune Rigmor Hustad Holen Bestill
2021/4321-24 77540/2021 18.06.2021 U 2021 Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod – kap 762, post 60 – Hustadvika kommune Hustadvika kommune Rigmor Hustad Holen Bestill
2021/4321-23 77473/2021 18.06.2021 U 2021 Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod – kap 762, post 60 –Aure kommune Aure kommune Rigmor Hustad Holen Bestill
2021/4321-22 68300/2021 26.05.2021 I Søknad om støtte til etablering av frisklivs-, lærings- og mestringstilbod Surnadal kommune Rigmor Hustad Holen Bestill 1 vedlegg
2021/4321-21 59600/2021 30.04.2021 I Rapport tilskudd Friskliv - Aure kommune 2020 Aure kommune Rigmor Hustad Holen Bestill 3 vedlegg
2021/4321-20 59461/2021 30.04.2021 I Rapport tilskudd Friskliv Aure kommune 2020 Aure kommune Rigmor Hustad Holen Bestill 2 vedlegg
2021/4321-19 58766/2021 26.03.2021 I 2020 Rapportering om tilskudd, Frisklivssentralen Smøla Frisklivssentralen Smøla Rigmor Hustad Holen Bestill 1 vedlegg

← postjournal