Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/4269-25 77052/2021 17.06.2021 I Protokoll Ålesund eldreråd - 09.06.2021 Ålesund kommune Marita Helene Halvari Bestill 1 vedlegg
2021/4269-24 74932/2021 11.06.2021 I Protokollar frå møte i eldrerådet og råd for funksjonshemma den 090621 Vestnes kommune Marita Helene Halvari Bestill
2021/4269-23 71220/2021 02.06.2021 I Innkalling til møte i Vestnes eldreråd og Råd for funksjonshemma den 09.06.2021 Vestnes kommune Marita Helene Halvari Bestill
2021/4269-22 69766/2021 19.05.2021 I Protokoll Ålesund eldreråd 19.05.2021 Ålesund kommune Marita Helene Halvari Bestill 1 vedlegg
2021/4269-21 58436/2021 28.04.2021 I Protokoll - Ålesund eldreråd - 14.04.2021 Ålesund kommune Marita Helene Halvari Bestill 1 vedlegg
2021/4269-19 54807/2021 19.04.2021 X Handlingsprogram for eldrerådet i valperioden 2019-2023 Marita Helene Halvari Bestill
2021/4269-13 51487/2021 14.04.2021 I Landskonferanse 2021 for fylkeskommunale eldreråd - Invitasjon med påmeldingslenke og informasjon om konferansen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Marita Helene Halvari Bestill 2 vedlegg
2021/4269-8 44461/2021 22.03.2021 I Protokoll - Ålesund eldreråd 03.03.2021 Ålesund kommune Marita Helene Halvari Bestill 1 vedlegg
2021/4269-20 42231/2021 16.03.2021 X Protokoll - Eldrerådet Ørsta kommune - 10.03.21 Marita Helene Halvari Bestill
2021/4269-7 20814/2021 23.02.2021 X Årsmelding 2020 - Eldrerådet Marita Helene Halvari Bestill
2021/4269-6 13891/2021 11.02.2021 X Årsrapport 2020 - Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal Marita Helene Halvari Bestill
2021/4269-5 12334/2021 08.02.2021 X Protokoll - Eldrerådet 20.01.21 - Ørsta kommune Marita Helene Halvari Bestill
2021/4269-4 12325/2021 08.02.2021 I Protokoll - Ålesund eldreråd 03.02.2021 Ålesund kommune Marita Helene Halvari Bestill 1 vedlegg
2021/4269-11 10641/2021 02.02.2021 I Undersøking til dei kommunale eldreråda sendt 07.01.2021 - Påminnelse Ellen Thorsøe Marita Helene Halvari Bestill
2021/4269-2 10218/2021 01.02.2021 I Landets kommunale- og fylkeskommunale eldreråd - Leve hele livet Helse- og omsorgsdepartementet Marita Helene Halvari Bestill 1 vedlegg
2021/4269-10 8587/2021 28.01.2021 I Undersøking til dei kommunale eldreråda sendt 07.01.2021 Ellen Kristine Thorsøe Marita Helene Halvari Bestill

← postjournal