Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/4172-14 82544/2021 05.07.2021 U Sula kommune - rehabilitering av naust og vorr - gbnr 65/279 - fylkesutvalets vedtak Sula kommune Johnny Loen Bestill
2021/4172-12 72962/2021 04.06.2021 I Sula kommune - gbnr 65/279 - Løyve til å gjenoppta arbeid naust - Oppsettande virkning stø Åge Risjord Ola Hjelen Bestill 2 vedlegg
2021/4172-11 70830/2021 01.06.2021 I Sula kommune - gbnr 65/279 - pålegg om stans i arbeid Sula Kommune Susanne Iren Busengdal Bestill 2 vedlegg
2021/4172-9 66882/2021 06.04.2021 I Brev frå tiltakshavar - svar på fråsegn "Sula kommune - fråsegn om støyping av stø i bevaringsområde - gbnr 65/279, Bjørkavågen" Andreas Bakke Ola Hjelen Bestill 1 vedlegg
2021/4172-8 66868/2021 25.02.2021 I Gjeldande plan for utføring av arbeidet - brev frå tiltakshavar - rehabilitering av naust på gbnr 65/279 Sula Kommune Ola Hjelen Bestill 2 vedlegg
2021/4172-10 66798/2021 27.05.2021 U Sula kommune - rehabilitering av eldre naust - gbnr 65/279 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 - klage på vedtak Sula kommune Synnøve Valle Bestill
2021/4172-7 62759/2021 07.05.2021 I Sula kommune - vedtak - rehabilitering av eldre naust - gbnr 65/279 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Sula kommune Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg
2021/4172-6 45497/2021 23.03.2021 U Sula kommune - Fråsegn om støyping av stø i bevaringsområde - gbnr 65/279, Bjørkavågen Sula kommune Ola Hjelen Bestill
2021/4172-5 45494/2021 17.03.2021 I Sula kommune - rehabilitering av eldre naust - gbnr 65/279 - spørsmål om støypte støer Sula Kommune Ola Hjelen Bestill 2 vedlegg
2021/4172-4 22387/2021 01.03.2021 U Sula kommune - rehabilitering av eldre naust - gbnr 65/279 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Are Bakke m.fl. Susanne Iren Busengdal Bestill
2021/4172-3 14024/2021 11.02.2021 U Sula kommune - rehabilitering av eldre naust - gbnr 65/279 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Sula kommune Synnøve Valle Bestill
2021/4172-2 13905/2021 27.01.2021 X Naust i Sula Synnøve Valle m.fl. Ola Hjelen Bestill

← postjournal