Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/3992-11 97809/2021 13.07.2021 U Aure kommune - Utvidelse av planområdet på Hyttneset - vurdering av områder for arkeologisk registrering Hans Ramsvik Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill 1 vedlegg
2021/3992-10 69458/2021 28.05.2021 U Sylte i Surnadal kommune, Rånes i Averøy kommune, Edøy i Smøka kommune, Tømmervik og Hyttneset i Aure kommune - Oversending av ni kolprøver Helge Irgens Høeg Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill
2021/3992-9 69442/2021 28.05.2021 U Nine charcoal samples for radiocarbon dating from Sylte, Surnadal municipality; Rånes, Averøy municipality; Edøy, Smøla municipality; Tømmervik and Hyttneset, Aure municipality Beta Analytic Ltd. Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill
2021/3992-8 60837/2021 04.05.2021 U Aure kommune - Forespørsel om arkeologiske vurderinger av gbnr 218/4 - Hyttneset - Krav om hensynssone Hans Ramsvik Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill 7 vedlegg
2021/3992-7 60505/2021 04.05.2021 U Aure kommune - Forespørsel om arkeologiske vurderinger av gbnr 218/4 - Korrespondanse om funn på Hyttneset og utvidet undersøkelsesområde Hans Ramsvik Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill 2 vedlegg
2021/3992-6 55475/2021 21.04.2021 I Aure kommune - Revidering av utvidet planområdet for vei - del sør på Hyttneset gbnr 218/4 (mfl.) Salfjord Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill 1 vedlegg
2021/3992-5 55308/2021 19.04.2021 I Arkeologiske vurderinger gbnr 218/4 i Aure - utvidet planområde - tilkomstvei Sør Salfjord Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill 1 vedlegg
2021/3992-4 55307/2021 21.04.2021 U Revidert budsjett for arkeologisk registrering av utvidet planområde for Hyttneset gbnr 218/4 (mfl.) i Aure Hans Ramsvik m.fl. Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill 1 vedlegg
2021/3992-3 13023/2021 10.02.2021 U Arkeologiske vurderinger gbnr 218/4 i Aure Kåre Kårtvedt Guro Dehli Sanden Bestill
2021/3992-1 5828/2021 21.01.2021 U Arkeologiske vurderinger gbnr 218/4 i Aure Kåre Kårtvedt Guro Dehli Sanden Bestill

← postjournal