Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/3743-10 157493/2021 02.11.2021 I Kopi: Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Meisalfjellet del av gbnr 253/4 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2021/3743-9 155724/2021 28.10.2021 I Kopi: Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Meisalfjellet del av gbnr 253/4 Norges vassdrags- og energidirektorat Anders Smith-Øvland Bestill
2021/3743-7 129270/2021 20.09.2021 I Kopi: Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Meisalfjellet del av gbnr 253/4 Statens vegvesen Anders Smith-Øvland Bestill
2021/3743-8 129212/2021 21.10.2021 U Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Meisalfjellet del av gbnr 253/4 - fråsegn ved offentleg ettersyn Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/3743-6 124947/2021 10.09.2021 I Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Meisalfjellet del av gbnr 253/4 Molde kommune Anders Smith-Øvland Bestill 8 vedlegg

← postjournal