Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/3735-193 165870/2021 25.11.2021 I Hustadvika kommune - Protokoll - gbnr 112/37 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-192 165854/2021 25.11.2021 I Hustadvika kommune - Protokoll - gbnr 112/37 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-194 165851/2021 25.11.2021 I Ålesund kommune - gbnr 528/45 - Oversendelse av matrikkelbrev Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2021/3735-191 165302/2021 23.11.2021 I Herøy kommune - Varsel om oppmålingsforretning - Deling - Sandvika 9A - gbnr 59/6 Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-190 164130/2021 19.11.2021 U Edøy 13/38 Slawomir Zielinski Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-189 164114/2021 19.11.2021 I Giske kommune - Varsel oppmålingsforretning - gbnr 6/9 ASPLAN VIAK AS Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-188 162998/2021 17.11.2021 I Molde kommune - Varsel oppmålingsforretning - gbnr 23/541 Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-187 162542/2021 16.11.2021 I Protokoll for oppmålingsforretning med vedlagt dokumentasjon. Tingvoll kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-186 162489/2021 16.11.2021 I Målebrev fra eigedom gbnr 11/131 - Herøy kommune Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-185 161285/2021 12.11.2021 I Underretning om matrikkelføring gbnr 83/35 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-184 161234/2021 11.11.2021 I Underretning om matrikkelføring gbnr 83/48 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-183 161096/2021 11.11.2021 I Hustadvika kommune - Underretning om matrikkelføring - gbnr 79/3 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-182 160724/2021 10.11.2021 I Ålesund kommune - gbnr 511/3 - Oversendelse av matrikkelbrev Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-181 160017/2021 09.11.2021 I Varsel om oppmålingsforretning Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-180 159952/2021 09.11.2021 I Varsel om oppmålingsforretning Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-179 159152/2021 05.11.2021 I Molde kommune oppmålingsforretning gjennomført - Protokoll for gjennomsyn/merknader - gbnr 427/4, 8 og 16 Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-178 157468/2021 02.11.2021 I Varsel om oppmålingsforretning - gbnr 528/45 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 8 vedlegg
2021/3735-177 157318/2021 02.11.2021 I Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning - Frådeling av LNF areal - Snipsøyrdalsvegen 231 - gbnr 59/2 Hareid kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-176 156325/2021 29.10.2021 I Underretting om matrikkelføring - gbnr 143/2 og 143/9 Fjord kommune Jan Arne Nygaard Bestill 6 vedlegg
2021/3735-175 153591/2021 25.10.2021 I Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning - Tilleggsareal landbruk - Norddalsvegen 518 - gbnr 86/7 Vanylven kommune Jan Arne Nygaard Bestill 6 vedlegg
2021/3735-174 153186/2021 20.10.2021 I Ålesund kommune - gbnr 531/177 - oversendelse av matrikkelbrev Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2021/3735-173 153152/2021 22.10.2021 I Varsel om oppmålingsforretning i Hustadvika kommune Oppmålingstjenester AS Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-172 152895/2021 21.10.2021 I Smøla kommune - Ang eiendomsforhold ved Gurisenteret på Edøy Smøla kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-171 145919/2021 21.10.2021 I Registrering av grenser fastlagt i jordskifteforretning 11.05.2021 gbnr 104/53 Averøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-170 140246/2021 20.10.2021 I Molde kommune - Salg av næringstomt i Årødalen - gbnr 33/444 Molde kommune Roger Rekdal Bestill
2021/3735-169 139656/2021 19.10.2021 I Hustadvika kommune - varsel om oppmålingsforretning - gbnr 171/16 OPPMÅLINGSTJENESTER AS Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-168 138940/2021 14.10.2021 I Ålesund kommune - gbnr 675/10, 675/16 og 675/17 - Retting av opplysninger i matrikkelen Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 8 vedlegg
2021/3735-167 138734/2021 14.10.2021 I Hustadvika kommune - Underretning om matrikkelføring - gbnr 17/27 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-166 138723/2021 14.10.2021 I Ulstein kommune - Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning - Deling av grunneigedom - Saunes - gbnr 25/385 Ulstein kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-165 138663/2021 14.10.2021 I Varsel om oppmålingsforretning - Frådeling av LNF areal - Snipsøyrdalsvegen 231 - gbnr 59/2 Hareid kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-164 138606/2021 14.10.2021 I Protokoll - oppmålingsforretning over en parsell av gbnr 83/35 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-163 138514/2021 14.10.2021 I Varsel om oppmålingsforretning - frådeling av tillegsareal - Dragsundvegen - gbnr 45/66 Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-162 138493/2021 13.10.2021 I Hustadvika kommune - varsel om oppmålingsforretning - gbnr 165/7 Arild Karlsen Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-161 138208/2021 13.10.2021 I Oversending av protokoll fra oppmåling av LNF-areal som fradeles 138/1 Kristiansund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-160 137606/2021 12.10.2021 I Oversending av protokoll fra oppmåling av LNF areal som fradeles - gbnr 138/11 Kristiansund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-159 137535/2021 11.10.2021 I Protokoll - gbnr 79/3 - Hustadvika kommune Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-158 136776/2021 08.10.2021 I Hustadvika kommune - Protokoll til oppmålingsforretning - gbnr 163/1 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-157 136725/2021 08.10.2021 I Volda kommune - Innkalling til oppmålingsforretning med klarlegging eksisterande eigedomsgrense eigedom med gbnr 120/2 - Dalsfjordvegen 3182 Volda kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-156 136675/2021 08.10.2021 I Ulstein Kommune - Oversendelse av protokoll frå oppmålingsforretning - gbnr 6/231,232 og 233 Ulstein kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-154 136273/2021 07.10.2021 I Fjord kommune - Melding om endra grense i Matrikkelen - gbnr 134/3 Fjord kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-155 136207/2021 07.10.2021 I Ulstein kommune - oversending av protokoll og matrikkelbrev - grensejustering - Fløvegen - gbnr 6/158 Ulstein kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2021/3735-153 135330/2021 05.10.2021 I Ålesund kommune - gbnr 511/3 - varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av grense Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-152 134956/2021 04.10.2021 I Tingvoll kommune - varsel om oppmålingsforretning - gbnr 67/4 m.fl og 68/1 m.fl Tingvoll kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-151 134518/2021 01.10.2021 I Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning - gbnr 134/3 - Stordalsvegen 898 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Fjord kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-150 133625/2021 29.09.2021 I Fjord kommune - Arealberekning for oppmålt tomt Fjord kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-149 133310/2021 29.09.2021 I Fjord kommune - Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning - gbnr 130/8 - Stordalsvegen 710 - Søknad om klargjering av eigedomsgrenser Fjord kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-148 132501/2021 28.09.2021 I Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterande grenser - St. Jetmund-vegen 103 - gbnr 46/52 Vanylven kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2021/3735-147 131630/2021 24.09.2021 I Oversendelse av matrikkelbrev gbnr 145/43 - grensejustering Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-146 131268/2021 23.09.2021 I Molde kommune - varsel oppmålingsforretning - Ræstadhagen Panorama Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-145 130886/2021 22.09.2021 I Molde kommune - gbnr 450/42 - varsel oppmålingsforretning Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-144 130509/2021 20.09.2021 I Ålesund kommune - gbnr 531/177 - Varsel om oppmålingsforretning Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2021/3735-143 130326/2021 21.09.2021 I Varsel om oppmålingsforretning - gbnr 134/3 - Stordalsvegen 898 - rekvisisjon av oppmålingsforretning Fjord kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2021/3735-142 129560/2021 20.09.2021 I Oversendelse av matrikkelbrev gbnr 5/336 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-141 128873/2021 17.09.2021 I Gjemnes kommune - gbnr 86/70 - Varsel om oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser Gjemnes kommune - Areal og Drift Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-140 127942/2021 15.09.2021 I Klarlegging av eksisterende grenser fullført - klageadgang og underretting om matrikkelføring Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill 6 vedlegg
2021/3735-139 127776/2021 14.09.2021 I Molde kommune - nymerking av eksisterende grenselinje fullført - fv 668 - gbnr 459/16, 459/44, 461/10 Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-138 127184/2021 13.09.2021 I Varsel om oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterande grenser - St. Jetmund-vegen 103 - gbnr 46/52 Vanylven kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-137 125055/2021 10.09.2021 I Hustadvika kommune - Varsel om oppmålingsforretning - gbnr 83/35 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-136 124635/2021 09.09.2021 I Hustadvika kommune - Varsel om oppmålingsforretning - gbnr 79/3 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-135 123385/2021 07.09.2021 I Varsel om oppmålingsforretning - gbnr 130/8 - Stordalsvegen 710 - Søknad om klargjering av eigedomsgrenser Fjord kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-134 122626/2021 06.09.2021 I Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning - Arealoverføring - gbnr 2/14 Ulstein kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-133 122190/2021 03.09.2021 I Herøy kommune - Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning - frådeling av grunneigedomar - gbnr 16/6 Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2021/3735-132 121441/2021 02.09.2021 I Varsel om oppmålingsforretning - Eidevegen 63 og 92 - gbnr 163/1 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-131 121159/2021 01.09.2021 I Varsel om oppmålingsforretning - Saunes - gbnr 25/385 Ulstein kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-130 119279/2021 27.08.2021 I Molde kommune - Varsel om oppmålingsforretning - gbnr 459/16 Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-129 119266/2021 27.08.2021 I Molde kommune - Varsel om oppmålingsforretning - gbnr 459/16 Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2021/3735-128 119061/2021 26.08.2021 I Herøy kommune - Varsel om oppmålingsforretning - Deling av grunneigedom - gbnr 16/6 Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-127 118839/2021 26.08.2021 I Ålesund Kommune - Varsel om oppmålingsforretning - gbnr 145/3 og gbnr 145/43 Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-126 117890/2021 25.08.2021 I Aukra Kommune - Varsel oppmålingsforretning - gbnr 6/38 - Rindarøyvegen 187 Aukra kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-125 117886/2021 25.08.2021 I Aukra kommune - Varsel oppmålingsforretning - gbnr 8/6 - Rindarøyvegen 231 Aukra kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-124 117823/2021 25.08.2021 I Aukra kommune - Varsel om oppmålingsforretning - gbnr 6/89 - Rindarøyvegen 192 Aukra kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-123 117821/2021 25.08.2021 I Aukra kommune - Varsel om oppmålingsforretning - gbnr 6/5 - Rindarøyvegen 107 Aukra kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-122 117339/2021 24.08.2021 I Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning - Frådeling av ny eigedom - Myrvågvegen 72 - gbnr 46/3 Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2021/3735-121 116735/2021 23.08.2021 I Hustadvika kommune: ref. forslag til avtale om å utføre oppmålingsforretningar på kommunens vegne - til signering Hustadvika kommune Mari Torvik Sletnes Bestill 1 vedlegg
2021/3735-120 116658/2021 23.08.2021 I Fullføring av krav om retting av kart - eigedom gbnr 54/5 Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-119 116285/2021 23.08.2021 I Ålesund kommune - gbnr 5/336 - Varsel om oppmålingsforretning - Løvika - Deling av grunneiendom Ålesund kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-118 115205/2021 19.08.2021 I Hustadvika kommune - Underretning om matrikkelføring - gbnr 77/16 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-117 114617/2021 18.08.2021 I Hustadvika kommune - Kopi av protokoll til oppmålingsforretning - gbnr 77/16 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-116 112536/2021 11.08.2021 I Vanylven kommune - varsel om oppmålingsforretning - Arealoverføring - Vanylvsvegen - gbnr16/98 Vanylven kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2021/3735-115 112498/2021 11.08.2021 I Herøy kommune - varsel om oppmålingsforretning - Myrvågvegen 72 - gbnr 46/3 Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-114 111847/2021 09.08.2021 I Hustadvika kommune - Protokoll til oppmålingsforretning - gbnr 17/27 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-113 111626/2021 09.08.2021 I Vanylven kommune - Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning - Bustadtomt - Rovdestranda 377 - gnr 116/1 Vanylven kommune Jan Arne Nygaard Bestill 4 vedlegg
2021/3735-112 111613/2021 09.08.2021 I Vanylven kommune - Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning - Bustadtomt - Rovdestranda 377 - gbnr 116/1 Vanylven kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-111 110984/2021 05.08.2021 I Fjord kommune - Protokoll for oppmålingsforretning - gbnr 1/29 - Lingestrand 172 Fjord kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-110 110328/2021 02.08.2021 I Orientering vedrørende kontorforretning 23 Juli Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2021/3735-109 110296/2021 02.08.2021 I Hustadvika kommune - Varsel om oppmålingsforretning Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-108 100926/2021 22.07.2021 I Averøy kommune - Protokoll for oppmålingsforretning - gbnr 82/1 Averøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-107 100895/2021 22.07.2021 I Hustadvika kommune - protokoll til oppmålingsforretning gbnr 90/64 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-106 99950/2021 20.07.2021 I Tingvoll kommune - Protokoll for oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grenser - gbnr 97/57 og 97/58 Tingvoll kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-104 98073/2021 13.07.2021 I Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning - gbnr 1 /2 Ulstein kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-103 96726/2021 08.07.2021 I Varsel om kontorforretning - gbnr 77/16 og gbnr 76/10 - Ny-Jordsvegen Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-102 95579/2021 06.07.2021 I Varsel om oppmålingsforretning Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-101 91900/2021 06.07.2021 I Varsling om endring av eigedomskart for eigedom gbnr 54/5 Herøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-100 84295/2021 01.07.2021 I Vestnes kommune - varsel oppmålingsforretning - Klarlegging av grense mot sør gbnr 23/40 Vestnes kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2021/3735-99 83360/2021 30.06.2021 I Oppdatert varsel om oppmålingsforretning Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-98 83337/2021 30.06.2021 I Hustadvika kommune - Avlyst oppmålingsforretning - gbnr 17/27 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2021/3735-97 81188/2021 25.06.2021 I Oversending av protokoll frå oppmålingsforretning - gbnr 20/42, 44 Ulstein kommune Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-96 80860/2021 25.06.2021 I Ulstein kommune - varsel om oppmålingsforretning - Fløvegen - gbnr 1/2 - Fløvegen 833 og 837 Ulstein kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-95 80029/2021 23.06.2021 I Hustadvika kommune - Varsel om oppmålingsforretning - gbnr 17/27 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-94 79985/2021 23.06.2021 I Protokoll til kontorforretning - Hustadvika kommune - gbnr 46/63 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-93 76493/2021 16.06.2021 I Varsel oppmålingsforretning - gbnr 2/6 i Aukra kommune Aukra kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-92 76120/2021 16.06.2021 I Egenerklæring av eierskap til offentlig veggrunn i Fjord kommune - matrikkelføring - gbnr 68/8 Kartverket Jan Arne Nygaard Bestill
2021/3735-91 75825/2021 15.06.2021 I Volda kommune - underretting om vedtak etter oppmålingsforretning - gbnr 20/38 Volda kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-90 75078/2021 14.06.2021 I Vestnes kommune - gbnr 23/4 - underretning om matrikkelføring og oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grense (Matr.lovens § 6) Vestnes kommune Jan Arne Nygaard Bestill
2021/3735-89 74878/2021 11.06.2021 I Averøy kommune - Protokoll for oppmålingsforretning - gbnr 67/25 Averøy kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-88 72841/2021 08.06.2021 I Varsel om kontorforretning - oppmålingsforretning - fradeling av teig av gbnr 46/63 syd av Elnesvågvegen Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-87 72833/2021 20.05.2021 I Hustadvika kommune Varsel om oppmålingsforretning - gbnr 96/4 Drammensvegen 575 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-86 72667/2021 07.06.2021 I Gjemnes kommune - melding om avsluttet sak - klarlegging av eksisterende grenser gbnr 17/5 Gjemnes kommune - Areal og Drift Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-84 72119/2021 04.06.2021 I Ulstein kommune - varsel om oppmålingsforretning - gbnr 20/42 Ulstein kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-83 72069/2021 04.06.2021 I Hustadvika kommune - kopi av protokoll til oppmålingsforretning gbnr 96/4 Hustadvika kommune Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg
2021/3735-81 71927/2021 04.06.2021 I Rauma kommune - Varsel oppmålingsforretning - gbnr 130/2 - Torvikeidet Asplan Viak Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-80 71924/2021 04.06.2021 I Rauma kommune - Varsel oppmålingsforretning - Torvikeidet - gbnr 133/5 Asplan Viak Jan Arne Nygaard Bestill 3 vedlegg
2021/3735-82 71566/2021 03.06.2021 I Molde kommune - gbnr 33/188 - varsel om oppmålingsforretning gbnr 33/12 - orientering til partene Molde kommune Jan Arne Nygaard Bestill 1 vedlegg
2021/3735-79 70185/2021 31.05.2021 I Melding om avsluttet oppmålingssak - gbnr 75/2 og 75/9 Gjemnes kommune - Areal og Drift Jan Arne Nygaard Bestill 2 vedlegg

← postjournal