Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/3569-109 99346/2021 16.07.2021 U Næringstrafikken har passert 2019-nivå på fylkesvegferjene Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill
2021/3569-108 98890/2021 15.07.2021 U Visinor Fjell AS tildelt skredsikringskontrakt i Eikesdalen Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 4 vedlegg
2021/3569-107 98416/2021 14.07.2021 U Møre og Romsdal 2025 har styrka samarbeidet i fylket Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-106 97456/2021 12.07.2021 U 5,7 millioner er tildelt kulturfeltet i Møre og Romsdal Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-105 93118/2021 06.07.2021 U 9724 søkarar har fått tilbod om skoleplass i vidaregåande skole neste skoleår Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-104 85125/2021 05.07.2021 U Ny ordning for lærlingar skal betre rekrutteringa til reiselivsnæringa Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-103 85108/2021 05.07.2021 I Kven bør få Trafikktryggingsprisen i 2021? Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-102 83687/2021 01.07.2021 U Heile Nordøyvegen opnar laurdag 27. august 2022 Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 5 vedlegg
2021/3569-101 83009/2021 30.06.2021 U Reduserte ferjeprisar på fylkesvegferjene frå 1. juli Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-100 82654/2021 29.06.2021 U Spjelkavik: Haldeplassar ikkje betent torsdag 18.00 – fredag 14.00 p.g.a. vegarbeid Media Inger Moene Bestill
2021/3569-99 81662/2021 28.06.2021 U Vestlandet foreinar kreftene i ny, felles næringsstrategi Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-98 81332/2021 25.06.2021 U Arbeid med å styrke byane og tettstadene i fylket får gode tilbakemeldingar Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-97 81131/2021 25.06.2021 U Styrka busstilbod i Hustadvika kommune frå 23. august 2021 Media Inger Moene Bestill
2021/3569-96 81125/2021 25.06.2021 U Ferdig med støyande nattarbeid på Kvanne Media Inger Moene Bestill
2021/3569-95 79772/2021 23.06.2021 U Fræna vidaregåande skole byter namn Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-94 79335/2021 22.06.2021 I Trafikkmelding: Kollektivtilbod tilpassa alle flytider på Hovden frå 23. august Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-93 78898/2021 21.06.2021 U Signerte kontrakt om 4000 m2 i Campus Kristiansund Media Inger Moene Bestill 3 vedlegg
2021/3569-92 78300/2021 18.06.2021 U Stadig fleire gjennomfører vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-91 78080/2021 21.06.2021 U 140 år gamle steinkvelvsbruer i Geiranger skal forsterkast Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 7 vedlegg
2021/3569-90 75953/2021 16.06.2021 U 500 meter fanggjerde skal gjere Eikesdalsvegen tryggare Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 6 vedlegg
2021/3569-89 75298/2021 15.06.2021 U Vegarbeid på fv. 61 mellom Åheim og Bryggja (Vanylvsvegen) Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 5 vedlegg
2021/3569-88 74478/2021 11.06.2021 U Arbeid ved Kvanne ferjekai påverkar ferje og buss 21.06-28.06 Media Inger Moene Bestill
2021/3569-87 74063/2021 10.06.2021 U Rekordhøg tildeling til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-86 73951/2021 10.06.2021 U PM: Ti prosjekt får trafikktryggingsmidlar frå fylkeskommunen Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-85 73610/2021 10.06.2021 U No startar sikringa av Kvanne ferjekai Media, kommunane og kommuneoverlegen i Surnadal Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 5 vedlegg
2021/3569-84 73492/2021 09.06.2021 U Håvard Johansen får Inkludering- og mangfaldsprisen for 2020 Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-83 73483/2021 09.06.2021 U Trafikkmelding: Kristiansund - midlertidige endringar på linje 807 frå 21. juni pga stenging av Verkstedveien Media Inger Moene Bestill
2021/3569-82 73332/2021 09.06.2021 U Mari Romundset Nilsen, Knut Valen Håland og Molde Rytterklubb får idrettstipend Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-81 73331/2021 09.06.2021 U Åtte kunstnarar får kunstnarstipend Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-80 72919/2021 07.06.2021 U Ber regjeringa bidra med omstillingsmidlar til utsleppsfri ferdsel på Geirangerfjorden Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-79 72826/2021 08.06.2021 U Hurtigbåtane kan bli utsleppsfrie Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-78 72244/2021 07.06.2021 U Ny asfalt og nattarbeid i Øvre veg/Sandvegen i Molde Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 4 vedlegg
2021/3569-77 72240/2021 07.06.2021 U Folla bru-kontrakten lyst ut Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 5 vedlegg
2021/3569-76 71265/2021 02.06.2021 U Kristiansund: Kranaveien tidvis stengd 4.-7. juni kveld/natt – bussar må køyre Langveien Media Inger Moene Bestill
2021/3569-75 70325/2021 31.05.2021 U Stengde framdører på busslinje 901, 902 og 905 frå kl. 12.00 tysdag 1. juni Media Inger Moene Bestill
2021/3569-74 69981/2021 31.05.2021 U Justeringar i kollektivtilbodet for Kristiansund og Averøy frå 21. juni Media Inger Moene Bestill
2021/3569-73 69837/2021 28.05.2021 U Fylkesutvalet har møte 31. mai og 1. juni Media Inger Moene Bestill
2021/3569-72 69760/2021 31.05.2021 U Forsterkar fylkesvegen mellom Vadset og Fylling langs Engsetdalsvatnet Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 4 vedlegg
2021/3569-71 69758/2021 21.05.2021 U Tryggare for dei som går og syklar på Hatlane i Ålesund Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 5 vedlegg
2021/3569-70 69309/2021 28.05.2021 U Møre og Romsdal - første region i verda som har målt berekraft i FN-regi Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-69 68353/2021 26.05.2021 U Næringstransporten snart på 2019-nivå Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-68 68324/2021 26.05.2021 U Kor berekraftig er Møre og Romsdal? Vi inviterer media til lansering av Møre og Romsdal sin berekraftsprofil! Media Inger Moene Bestill
2021/3569-67 68268/2021 26.05.2021 U Eit steg nærare realisering av Sørsida Media Inger Moene Bestill
2021/3569-66 67866/2021 25.05.2021 U Fylkeskommunen går inn i driftsselskapet Campus Kristiansund Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-65 66480/2021 20.05.2021 U Fv. 63 Trollstigen opnar til pinsehelga Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 5 vedlegg
2021/3569-64 62549/2021 06.05.2021 U Fleire skal få tilbod om bestillingstransport Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-63 61628/2021 05.05.2021 U No kan idrettsutøvarar og klubbar søke om stipend Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-62 60866/2021 04.05.2021 U Gjennomslag i Nogvafjordtunnelen Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 16 vedlegg
2021/3569-61 60641/2021 03.05.2021 U Fleire avgangar i ferjesambandet Kvanne-Rykkjem frå onsdag 5. mars Media Inger Moene Bestill
2021/3569-60 60149/2021 03.05.2021 U Ålesund: gravearbeida i Kirkegata ferdig – bussane går tilbake til normal trasé 6. mai Media Inger Moene Bestill
2021/3569-59 59441/2021 30.04.2021 U Ungdomspanelet har fordelt ungdomsmidlane: desse får støtte Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-58 58879/2021 29.04.2021 U Gode søkertall for fagskolen Møre og Romsdal Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-57 58349/2021 28.04.2021 U 8 av 10 innbyggarar i fylket er fornøgde med livet, og talet er likt for alle regionar Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-56 57871/2021 27.04.2021 U Kven fortener inkludering- og mangfaldsprisen i Møre og Romsdal? Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-55 56804/2021 23.04.2021 U Fv. 63 Eidsdal-Geiranger stengt natt til søndag 25. april Media + Stranda og Fjord kommune Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 1 vedlegg
2021/3569-54 55641/2021 21.04.2021 U Vil fremme felles transportsatsingar med Trøndelag til NTP Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-53 55198/2021 20.04.2021 U Fylkestinget vil ha ny eksporteining til Ålesund Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-52 54113/2021 16.04.2021 U Det er levert 18 partilister frå fylket til Stortingsvalet Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-51 53584/2021 15.04.2021 U Forventar å gjere nye funn på vikingtidas maktsenter på Edøy Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-50 50008/2021 09.04.2021 U Fare for streik i transportsektoren frå søndag 11. april Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-49 47089/2021 29.03.2021 U Sikringa av Kvanne ferjekai startar 6. april - slik blir trafikkavviklinga Media og kommunane Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 1 vedlegg
2021/3569-48 46834/2021 26.03.2021 U Desse fylkesvegane får ny asfalt i 2021 Media Inger Moene Bestill
2021/3569-47 46398/2021 25.03.2021 U Christine Reitan blir ass. kulturdirektør Media Inger Moene Bestill
2021/3569-46 46164/2021 25.03.2021 U Møre og Romsdal fylkeskommune tilrår opning av fylkesvegstrekningar for modulvogntog Media Inger Moene Bestill
2021/3569-45 46095/2021 24.03.2021 U Generell anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransport Media Inger Moene Bestill
2021/3569-44 44430/2021 21.03.2021 U Smitteutbrot i Ålesund - tiltak i kollektivtrafikken Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-43 44088/2021 19.03.2021 U EL 24 Ensiko AS er Årets lærebedrift 2020 i Møre og Romsdal Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-42 43520/2021 18.03.2021 U Mindre personbiltransport, men meir næringstransport på fylkesvegferjene i februar Media Inger Moene Bestill
2021/3569-41 42145/2021 15.03.2021 U Fv. 63 Eidsdal-Geiranger stengt Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 1 vedlegg
2021/3569-40 40906/2021 11.03.2021 U PM: 4,7 millionar kroner til friluftsliv Media Inger Moene Bestill
2021/3569-39 39764/2021 10.03.2021 U PM: 14,8 millionar til bevaring av kulturminne i heile fylket Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-38 39395/2021 09.03.2021 U PM: Fylkesprisen Årets Bedrift er tildelt Norsol AS Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-37 38677/2021 07.03.2021 U No kan du søke støtte til ungdom Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-36 38270/2021 05.03.2021 U Nerlandsøybrua blir bygd med gang- og sykkelbane Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-35 37781/2021 04.03.2021 I Søkartala er klare: Fleire ungdomar søker yrkesfag Media Inger Moene Bestill 5 vedlegg
2021/3569-34 37575/2021 04.03.2021 I Reduserer klimagassutsleppa frå bussane i 2024 Media Inger Moene Bestill
2021/3569-33 37454/2021 04.03.2021 I No gjeld reisegarantien også for hurtigbåt Media Inger Moene Bestill
2021/3569-32 28655/2021 03.03.2021 U Ramsli på plass som prosjektleiar for omstilling Geiranger verdsarvområde Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-31 22225/2021 01.03.2021 U Fv. 5876 Leinevegen - trafikksikringstiltak Vestlandsnytt og Herøy kommune Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 2 vedlegg
2021/3569-30 21697/2021 25.02.2021 U Vestlandsrådet satsar på næringslivet Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-29 21686/2021 25.02.2021 U Nytt for deg som reiser med buss via Nordlandet i Kristiansund Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-28 21281/2021 24.02.2021 U John Fredrik Sæther Nelvik og Kristin Hollingsæter Lystad er Årets lærling i Møre og Romsdal Media Inger Moene Bestill 3 vedlegg
2021/3569-27 19688/2021 19.02.2021 U Tilrår at fylkeskommunen tildeler 200 00 kroner til "Ferjeaksjonen i Møre og Romsdal" Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-26 18389/2021 19.02.2021 U PM: Vil auke vedlikehaldet av fylkesvegane Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-25 16623/2021 18.02.2021 U Kvanne ferjekai blir sikra i april Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 1 vedlegg
2021/3569-24 14455/2021 12.02.2021 U Ole Reinlund blir rektor på nye Fagerlia-Ålesund videregående skole Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-23 14172/2021 12.02.2021 U Netto driftsresultat på 47,1 mill. kroner for Møre og Romsdal fylkeskommune i 2020 Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-22 13189/2021 10.02.2021 U Testar modulvogntog på fylkesvegar på Sunnmøre Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 1 vedlegg
2021/3569-21 13174/2021 08.02.2021 U Testar modulvogntog på fylkesvegar på Nordmøre og i Romsdal Media Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 1 vedlegg
2021/3569-20 12511/2021 09.02.2021 U Stor respons på folkhelseundersøkinga Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-19 11993/2021 05.02.2021 U Auka busskapasitet i Ålesund, Molde og Kristiansund i rushtida Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-18 11856/2021 05.02.2021 U Samarbeid med Trygg trafikk for å halvere talet på drepne og hardt skadde Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-17 11175/2021 03.02.2021 U Fylkespolitikarane fordelte nær 77 mill. kroner til kulturlivet Media Inger Moene Bestill 1 vedlegg
2021/3569-16 10282/2021 02.02.2021 U Bossdunkar stoppar brøytebilen Media, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid og Vanylven kommunar, Søre Sunnmøre reinhaldsverk Anne Marit Øksenvåg Johansen Bestill 1 vedlegg
2019/3569-1 24836/2019 14.03.2019 U Søknad om utviklingsmidlar - fagskole Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning Lasse Kristiansen Bestill

← postjournal