Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2009/3099-15 75041/2021 08.06.2021 I Innvilgelse av forlenget uførepensjon ***** Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal