Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26825-4 161980/2021 15.11.2021 I Kopi: Aure kommune - frådeling av eiendom frå gbnr 95/2 som tilleggsareal til gbnr 95/7 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/26825-3 158109/2021 03.11.2021 I Kopi: Aure kommune - frådeling av eiendom frå gbnr 95/2 som tilleggsareal til gbnr 95/7 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2021/26825-2 156409/2021 01.11.2021 U Aure kommune - frådeling av eiendom frå gbnr 95/2 som tilleggsareal til gbnr 95/7 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill
2021/26825-1 153699/2021 25.10.2021 I Aure kommune - frådeling av eiendom frå gbnr 95/2 som tilleggsareal til gbnr 95/7 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 3 vedlegg

← postjournal