Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26823-2 155168/2021 28.10.2021 U Kristiansund kommune - Tillatelse til kryssing og nærføring i luftspenn ved fylkesveg 64 med tele/fiber COM-NET AS May-Bente Nyland Bestill
2021/26823-1 153722/2021 25.10.2021 I Kristiansund kommune - nærføring/kryssing - Fv 64 - tele/fiber - luftspenn - Bruvoll - Bådalen COM-NET AS May-Bente Nyland Bestill 3 vedlegg

← postjournal