Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26822-3 162632/2021 16.11.2021 U Gjemnes kommune - fv 665 - gbnr 14/5 - dispensasjon fra byggegrense etter veglova for tilbygg ANGVIK PROSJEKTERING AS Ida Sigerseth Bestill
2021/26822-2 161562/2021 10.11.2021 I Gjemnes kommune - fv 665 - gbnr 14/15 - Spørsmål om søknad om dispensasjon fra byggegrense langs veg Gjemnes kommune Ida Sigerseth Bestill
2021/26822-1 153676/2021 25.10.2021 I Gjemnes kommune - dispensasjon fra byggegrense - fv 665 - gbnr 14/5 - påbygg - Osmarkavegen ANGVIK PROSJEKTERING AS Ida Sigerseth Bestill 5 vedlegg

← postjournal