Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26819-4 161295/2021 12.11.2021 U Søknad om godkjenning som lærebedrift - Solem Sag AS SOLEM SAG AS Tove Skive Hoel Bestill 1 vedlegg
2021/26819-3 158110/2021 04.11.2021 X Rapport fra lærebedriftsbesøk Ola Ivar Eikebø Bestill 1 vedlegg
2021/26819-2 154205/2021 26.10.2021 U Søknad om godkjenning som lærebedrift Solem Sag AS Ola Ivar Eikebø Bestill 6 vedlegg
2021/26819-1 153638/2021 22.10.2021 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - Solem Sag AS ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off 3 vedlegg

← postjournal