Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26818-5 159859/2021 09.11.2021 U Følgebrev løyvedokument GRØNVIK TAXI - OG FLYPLASSERVICE Merete Jeanette Daae Bestill
2021/26818-4 159857/2021 08.11.2021 I innbetaling av gebyr Kinga Bugaj Merete Jeanette Daae Bestill
2021/26818-3 158740/2021 04.11.2021 U Tildeling av drosjeløyve GRØNVIK TAXI - OG FLYPLASSERVICE Merete Jeanette Daae Bestill
2021/26818-6 158738/2021 04.11.2021 X Arbeidsnotat Merete Jeanette Daae Paragraph Unntatt off
2021/26818-2 153726/2021 25.10.2021 I Politiattest - GRØNVIK TAXI - OG FLYPLASSERVICE - 927990318 ***** Merete Jeanette Daae Paragraph Unntatt off
2021/26818-1 153724/2021 25.10.2021 I Drosjeløyvesøknad - GRØNVIK TAXI - OG FLYPLASSERVICE - 927990318 ***** Merete Jeanette Daae Paragraph Unntatt off 2 vedlegg

← postjournal