Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26807-3 153878/2021 26.10.2021 U Vedtak om skoleskyss - 2021 - 2022 (bestilling #81476) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/26807-2 153575/2021 25.10.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2022 (bestilling #81476) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2021/26807-1 153574/2021 25.10.2021 I Skyssinformasjon - 2021 - 2022 (bestilling #81476) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off

← postjournal