Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26806-2 153662/2021 25.10.2021 U Ålesund kommune - fv 6210 - gbnr 24/260 - merknad til nabovarsel Statens vegvesen Lisa Enstad Bestill
2021/26806-1 153570/2021 25.10.2021 I Ålesund kommune - nabovarsel - nytt bygg - Teknikkhus for utstyr til styring av bomstasjon - gbnr 24/260 Statens vegvesen Lisa Enstad Bestill 4 vedlegg

← postjournal