Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26805-2 153655/2021 25.10.2021 U Ålesund kommune - fv 6210 - gbnr 19/154 - merknad til nabovarsel Statens vegvesen Lisa Enstad Bestill
2021/26805-1 153568/2021 25.10.2021 I Ålesund kommune - Nabovarsel - nytt bygg -teknikkhus ved gang- og sykkelvegen/fortau/busslomme - gbnr 19/154 Statens vegvesen Lisa Enstad Bestill 4 vedlegg

← postjournal