Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26804-2 153580/2021 25.10.2021 U Ålesund kommune - fv 5948 - gbnr 30/43 - merknad til nabovarsel Statens vegvesen Lisa Enstad Bestill
2021/26804-1 153565/2021 25.10.2021 I Ålesund kommune - Nabovarsel - nytt bygg - teknikkhus for utstyr til styring av bomstasjon - gbnr 30/43 Statens vegvesen Lisa Enstad Bestill 4 vedlegg

← postjournal