Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26802-1 153558/2021 25.10.2021 I Ålesund og Sula kommune - Tillatelse til arbeidsvarsling - generell - Rv,RG, Fv - APV202112755 -T1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 1 vedlegg

← postjournal