Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26797-6 164887/2021 19.11.2021 I Kopi: Vanylven kommune - detaljregulering - reguleringsendring - gang- og sykkelveg på Tunheim STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/26797-5 162048/2021 15.11.2021 I Kopi: Vanylven kommune - detaljregulering - reguleringsendring - gang- og sykkelveg på Tunheim Statens vegvesen Synnøve Valle Bestill
2021/26797-4 160268/2021 10.11.2021 I Kopi: Vanylven kommune - detaljregulering - reguleringsendring - gang- og sykkelveg på Tunheim Norges vassdrags- og energidirektorat Synnøve Valle Bestill
2021/26797-3 156220/2021 29.10.2021 I Vanylven kommune - synfaring 04.11.21 - detaljregulering - reguleringsendring - gang- og sykkelveg på Tunheim - oppstart Vanylven kommune Synnøve Valle Bestill 2 vedlegg
2021/26797-2 155324/2021 28.10.2021 U Anmodning om nytt vedtak etter §10 første ledd i kulturminnelova - reguleringsplan - gang- og sykkelveg på Tunheim, Vanylven kommune Riksantikvaren Susanne Iren Busengdal Bestill 2 vedlegg
2021/26797-1 153512/2021 24.10.2021 I Vanylven kommune - reguleringsplan - gang- og sykkelveg på Tunheim Kristoffer Rødseth Synnøve Valle Bestill 3 vedlegg

← postjournal