Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/26795-1 153498/2021 25.10.2021 I AutoPASS-regulativ for ferjetakster 2022 og Riksregulativ for ferjetakster 2022 - høring om forslag til ev endringer Statens vegvesen Olav Arne Vatne Bestill 1 vedlegg

← postjournal